President F. W. Reitz op tagtig

Posted on March 10, 2015 by Cape Rebel

Uit No Outspan
deur Deneys Reitz

In sy derde boek, No Outspan, haal Deneys Reitz ’n erebrief aan wat deur al die afgevaardigdes van ’n toergroep, die Parlementêre Assosiasie van die Empire, onderteken is. Dit is aan sy vader, F. W. Reitz, oorhandig by ’n dinee ter geleentheid van sy tagtigste verjaarsdag. Dié voormalige hoofregter en president van die Republiek van die Oranje Vrystaat het, in sy latere hoedanigheid as staatssekretaris van die Transvaalse Republiek, die ultimatum aan Brittanje geskryf wat tot die Anglo-Boereoorlog gelei het.

Die erebrief lui soos volg:

Victoriawaterval
Suid-Rhodesië
5 Oktober 1924

Geagte president Reitz 

Ons, wat vir meer as ses weke lank u metgeselle op hierdie toer is, wil graag, ter geleentheid van u tagtigste verjaarsdag, u nie net gelukwens met nog ’n mylpaal wat u in ’n lang en volle publiekgesinde lewe bereik het nie, maar ook u verseker van die hoë agting wat ons geleer het om vir u te koester. Elkeen van ons op hierdie gedenkwaardige reis beskou dit as die grootste voorreg dat ons die geleentheid gehad het om u te leer ken in u rype en lewenskragtige oudag. U het ons op verskeie maniere waarvan u nie eens bewus is nie, gehelp om die mannemoed, dapperheid en vrygewigheid van dié grootse volk, in wie se geskiedenis u so ’n besonderse rol gespeel het, te waardeer.

U lewe het omtrent die hele ellendige periode van onenigheid tussen die twee volke, op wie se vriendskap en samewerking die welstand van Suid-Afrika afhanklik is, gedek. En u het aan al hierdie probleme ’n manhaftige en eerbare deel gehad. Ons wil dit graag as ’n gelukkige voorspel tot die toekoms beskou dat u u tagtigste verjaarsdag in die geselskap bevind van mense in die openbare lewe afkomstig uit die vier hoeke van die aardbol – persone uit vyf nasies en ten minste drie tale, almal nou verenig in vrede, wat die innige wens koester dat die kameraadskap van die nasies wat hulle verteenwoordig, nooit verbreek sal word nie.

Van verdere belang:  U vier hierdie merkwaardige gedenkdag in een van die mees verafgeleë voorposte van die witman in die donker kontinent, waarvoor u en u mense so baie gedoen het om oor te wen vir die beskawing. Dit is ons opregte wens dat u nog lank gespaar sal word om u groot vermoë tot openbare diens te geniet, en dat u ononderbroke vrede en harmonie tussen die volke mag beleef, sowel as ’n gesonde en regverdig gevestigde welvaart wat sal voortduur en ver verwyderd sal wees van verstorings in die land waaraan u u lewe gewy het.

Posted in Afrikaans


Next

Previous